۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.
اطلاعیه ها

فلسفه

فلسفه

        الافکار تتحور الی فلسفه و تکون مجری الحیاه  

سعاده الانسان

سعاده الانسان

    تمکن سعاده الانسان فی حفظ الحقایق و المعارف فی النفس